facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

ORGANIZACE ŠKOLIČKY BRUSLENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ZIMNÍM STADIONĚ V ŠUMPERKU 

Termíny: 

Školička bruslení pro mateřské školy se uskuteční od měsíce října 2018, jednou nebo dvakrát týdně po individuální dohodě s vedením mateřské školky, ranních hodinách od 8:30 do 9:30 hodin. Bruslení pro šumperské mateřské školy bude organizováno po dohodě v odpoledních hodinách.

Výuka:

 Pod vedením zkušených instruktorů bruslení se děti naučí zvládat základní bruslařské dovednosti. Výuky na ledě se mohou zúčastnit také bruslící učitelky z mateřských škol, které svými nápady jistě oživí každou lekci.

Vybavení dítěte: 

 Každé dítě přihlášené do školičky bruslení bude mít menší batoh a v něm připravené

•    vlastní brusle (nejlépe šněrovací hokejové)

•    chrániče kolen (in-lajnové, volejbalové, hokejové nebo jiné)

•    zimní lyžařské rukavice (prstové nebo palčáky) 

•    teplou zimní bundu do pasu, která příliš neomezuje pohyb horních končetin

•    oteplovačky nebo silnější nepromokavé kalhoty

•    tenkou čepici pod přilbu (doporučujeme vyzkoušet již doma) 

•    láhev s pitím (nejlépe teplý ovocný čaj s citronem slazený medem)

•    Ochrannou přilbu hlavy (nejlépe lyžařská, hokejová nebo in-lajnová), kterou si dítě může připnout na batoh nebo vzít do ruky, pokud se do batohu nevejde. Doporučujeme na přilbu nalepit jmenovku se jménem dítěte. Např.  ADÉLKA – MŠ SLUNÍČKO, ŠUMPERK . Tato malá pomůcka instruktorům bruslení velmi usnadní komunikaci 

Organizace:

•    Dopravu na zimní stadion v Šumperku si MŠ zajišťují samostatně

•    Po příjezdu autobusem na zimní stadion v Šumperku budou děti se svými učitelkami doprovozeny do šaten, ve kterých se připraví na výuku bruslení 

•    Před první hodinou výuky bruslení proběhne v šatně za přítomnosti učitelek MŠ a instruktorů bruslení ukázka na téma: „Jak připravit dítě na hodinovou výuku bruslení“.

•    Vždy před každou další výukou pomáhají učitelky MŠ s přípravou dětí na lekci bruslení (zavazování bruslí, oblékání). Mohou pomoci i rodiče po domluvě s vedením mateřské školy. Ze šaten se pod vedením instruktora bruslení děti přemístí k ledové ploše a budou rozděleny do jednotlivých skupin na příslušná stanoviště

•    Během výuky vypomáhají učitelky MŠ mimo led v prostoru střídaček hráčů za mantinelem a podávají dětem lahve s pitím při přestávkách k doplnění tekutin

•    Po ukončení výuky se děti opět odeberou do šaten k převléknutí a přezutí

Ukončení školičky bruslení:

•    Na závěrečnou lekci zveme všechny rodiče dětí, které chtějí shlédnout  „KARNEVALOVÉ ŘÁDĚNÍ“

 

 

Školička bruslení 

Termíny: 

Školička bruslení pro mateřské školy se uskuteční od měsíce října 2018, jednou nebo dvakrát týdně po individuální dohodě s vedením mateřské školky, ranních hodinách od 8:30 do 9:30 hodin. Bruslení pro šumperské mateřské školy bude organizováno po dohodě v odpoledních hodinách.

•    Hlavní cíle:

 Naučit děti hravou formou základy bruslení na ledě, zdokonalovat pohybové dovednosti a rozvíjet pohybové schopnosti, fyzickou a psychickou zdatnost, samostatnost a sebedůvěru dítěte. 

 Podporovat rozvoj manipulačních a koordinačních dovedností na ledě, obratnosti a vytrvalosti v činnosti.

 Vytvářet podmínky a podpořit potřebu pohybu, sportování a zdravého životního stylu.

 Osvojení si základních bezpečnostních, organizačních a hygienických pravidel při sportování. 

 Rozvíjet samostatnost a sebedůvěru dítěte v sebe sama a kolektiv, začlenění do kolektivu.

•    Vybavení dítěte:

 Brusle (nejlépe šněrovací hokejové), přilba (lyžařská, in-lajnová, hokejová nebo jiná), chrániče kolen – in-lajnové, hokejové nebo volejbalové, silné zimní lyžařské rukavice, prstové nebo palčáky, zimní bunda, čepice pod přilbu, oteplovačky nebo silnější nepromokavé kalhoty, láhev s pitím a v ní nejlépe teplý čaj s citronem, slazený medem.

•    Materiální zabezpečení výuky bruslení:

 Kruhy, kužele, kuželky, barevné míčky, míče, lana různých délek, barevné kloboučky, barevné kroužky, pěnové tyče, podpůrné hrazdičky, obruče, pěnové nudle atd.

•    Personální zajištění:

 Výuku bruslení na ledě zajišťuje HKMD Šumperk se svými instruktory. Učitelky z mateřských školek připravují děti na hodinovou výuku bruslení v šatnách zimního stadionu. Během výuky mohou pomáhat i na ledě na jednotlivých stanovištích. Mimo led (za mantinelem, podávají dětem lahve s pitím atd.) provádí evidenci dětí, pomáhají s případnými úpravami oblečení, dodržováním pitného režimu dětí atd.

•    Výuka bruslení u dětí:

 Pro výuku bruslení je nutné věnovat pozornost velikosti a kvalitě bruslí. Správnou velikost boty lze rozpoznat tak, že na noze je jedna silnější ponožka a po utažení brusle může dítě udělat dřep, aniž by bota tlačila do paty nebo prstů na noze. V botě je dobré se projít, postavit se na špičku, na patu, na jednu nohu a udělat několik poskoků. Brusle musí být také přiměřeně nabroušená.

•    Před vstupem na ledovou plochu:

 Učitelky MŠ nenechávají děti volně se pohybovat v prostorách zimního stadionu, nedovolují jim manipulovat s bruslemi, kontrolují, zda má dítě dostatečně utažené brusle, a všechny ochranné prvky výstroje a výzbroje. Děti jsou vždy před každou výukou bruslení poučeny o bezpečném chování na ledě i mimo něj od učitelek MŠ a také od instruktorů bruslení

•    Při výuce:

 Děti musí dodržovat pokyny instruktora výuky bruslení, nesmí bez dozoru dospělé osoby opustit ledovou plochu. Při opuštění ledové plochy se učitelka věnuje dítěti. Učitelky se během výuky zdržují v prostoru hráčských lavic.

 Výuka bruslení probíhá v družstvu, ve skupinách, ve vymezeném prostoru a v daném časovém limitu. Děti mají pravidelné přestávky, během kterých doplňují tekutiny.  

•    Postup při výuce bruslení:

 Základní bruslařský postoj a v něm mírný podřep, brusle směřují špičkou vpřed. Tělo je v mírném náklonu vpřed, kolena jsou pokrčená, paže jsou pokrčené, dlaně mohou být ve stoji pod bradou, při prvních krůčcích na suchu i na ledě směřují k ledu. Hlava je vzpřímená.

 První kroky na gumovém koberci, podřepy a kleky. Seznamování s ledem, plazení, lezení po čtyřech, převal a poklek na jedno, obě kolena. Střídání nízkých poloh, klečení, lezení, nízkého postoje a stoje, nácvik rovnováhy. Stoj u podpory, nácvik povolených kolen, pohupování, poskakování, první kroky na ledě, pády a vstávání. 

 Po zvládnutí těchto dovedností nácvik jízdy vpřed s podporou, vytváření sněhových hromádek bruslemi (škrabání ledu). Získání pocitu ledu a skluzu, sebejistoty při padání a opětovném vstávání. 

 Pro jistý pohyb na ledě může dítě využít podpory - kuželů nebo podpůrných hrazdiček pokud to potřebuje.

•    Dále nacvičujeme:

 Jízda vpřed - odraz jednou nohou, střídavé odrážení obounož ve stromečku, jízda vpřed „C“ obloučky, jízda vpřed v souběžných vlnovkách, oblouky na obou bruslích, zastavení pluhem. 

 Jízda vzad - krůčky v jízdě vzad, „C“ obloučky

•    Příklady aktivit na ledě pro začátečníky a pokročilé děti:

 Udržování rovnováhy s dopomocí s pomůckou (kužel, opora pro bruslení), padání a vstávání z ledové plochy, jednoduché hry zaměřené na odbourání strachu, sbírání předmětů z ledové plochy, přejíždění z přejíždění z jedné strany na druhou (samostatně, ve dvojicích, ve skupinách, sbírání barevných míčků a jiných předmětů z ledové plochy, přenášení a ukládání na určené místo, bruslení s lanem (podjíždění, překračování a přeskakování za jízdy, chytání a přetahování), bruslení v zástupu, reagování na signály, štafety, slalomy, hry a honičky s danými pravidly.

 

 

Ve školním roce 2018/19 nabízí hokejový klub HK MD Šumperk výuku bruslení pro děti z mateřských škol. 

Výuka bruslení bude probíhat od října 2018. 

V případě zájmu kontaktujte vedoucího školičky bruslení:

 

 

Strana 2 z 2

© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq