facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

BRUSLENÍ S MLADÝMI DRAKY
Termíny:
Hokejový oddíl MLADÍ DRACI ŠUMPERK pořádá pravidelné Bruslení s Mladými draky pro děti ve věku 4 - 8 let. Bruslení s Mladými draky se bude konat pravidelně každý čtvrtek v měsících říjen až listopad 2018 vždy od 17:00 - 18:00 hod. Zahájení 4.10.2018.
Informace:
V případě zájmu o pravidelné Bruslení s Mladými draky je nutné provést registraci dítěte a rodiče (zákonného zástupce). Po zaregistrování uhraďte poplatek 500,- Kč na níže uvedený účet. Pokud rodiče přihlásí do Bruslení s Mladými draky také mladší sourozence, sníží se poplatek na 300,- Kč za každé další zaregistrované dítě. Doklad o platbě si uschovejte. Po uhrazení poplatku předejte fotografii dítěte pasového formátu trenérovi a vedoucímu programu Bruslení s Mladými draky. Fotografie bude použita k vystavení průkazky, která bude opravňovat vaše dítě a rodiče k účasti na Bruslení s Mladými draky vždy ve čtvrtek v čase od 17:00 do 18:00 hod. v období říjen - listopad 2018. Sledujte pravidelně aktualizovaný rozpis tréninků, vždy ve čtvrtek, označený jako „přípravka – Bruslení s Mladými draky“

 

Číslo účtu pro platbu:

17135841 / 0100 KB Šumperk

Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu:

den/měsíc/rok (např. 25/08/2010)

Ve zprávě pro příjemce uveďte:

ŠKOLA BRUSLENÍ

jméno a příjmení dítěte

jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)

 

V případě dotazů kontaktujte vedoucího školičky bruslení.

© 2017 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100