facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

th 2018 maly

Hokejový klub Mladí draci Šumperk se letos podruhé připojil k celostátní akci organizované ČSLH Týden hokeje.V úterý 18.9.2018 odpoledne se na Zimním stadionu v Šumperku sešlo přes 50 účastníků.
Na propagaci a organizaci spolupracoval pořádající klub s ČSLH a Městem Šumperk.Do programu se přihláškou zapojilo 25 dětí v doprovodu rodičů.
Po přivítání , do ukončení registrace, si děti s doprovodem mohli prohlédnout stadion, vyzkoušet a osahat si hokejovou výstroj při prohlídce hokejové šatny.
Následovala prezentace pro rodiče,při které byl uveden celý projekt,vize klubu a jeho chod a směřování.Byla promítnuta videa k představení ledního hokeje i klubová náborová.
Pro děti zároveň kluboví trenéři měli připraveno pásmo pohybových her a ukázek dovedností .
Děti se s pomocí asistentů a rodičů v šatnách oblékly a připravily k hlavní části.
Na ledě byly děti rozděleny do skupin.Na stanovištích byla náplní hra,zábava i ukázky pohybových dovedností. V oddělené části kluziště předvedli mladí hráči klubu minihokej a některé hry na ledě.
Po společném fotografování mohly děti pod dohledem trenérů volně bruslit,vyzkoušet si zahrát hokej.
Závěrem,po poděkování účastníkům,rodiče obrželi informace a materiály o možnostech přijít na trénink přípravky klubu a klubovém náboru.
Podle ohlasů byl z dárků ,které děti při registraci obdržely, nejvíce ceněný dres v národních barvách.
Fotogalerii z Týdne hokeje v Šumperku naleznete ZDE >>>>

Přijďte v úterý 18.9.2018 v 17.00 hod. na Zimní stadion v Šumperku na akci Týden hokeje.

V úterý 18.9. od 17.00 hod. budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na Zimním stadionu v Šumperku akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy!
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na zástupce klubu pana Klepsu s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena ještě další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje do Českého svazu ledního hokeje z. s. (Český hokej), získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje od CCM. Více informací o příspěvku na první hokejovou výstroj najdete zde.

Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná počtvrté po celé České republice a celkově už popáté. Díky dosavadním ročníkům získalo první zkušenost s ledním hokejem téměř 16 000 dětí.
Více informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.

750 TH

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk z.s. (dále jen Klubu)
se sídlem Žerotínova ul. 55b, 787 01 Šumperk

Předseda Klubu svolává na den 31.května. (čtvrtek) na 17:00 hodin členskou schůzi Klubu, která se bude konat v jídelně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku.
PREZENCE ČLENŮ KLUBU ZAČÍNÁ OD 16:30 HODIN.

Členské schůze se může zúčastnit jen řádný člen klubu, jednání je neveřejné. Řádným členem Klubu s právem 1 hlasu je ten, kdo uhradil členský příspěvek do 31.5.2017 a za hráče do 18 let věku, který má zaplacené členské příspěvky, jen jeden zástupce.
Členské schůze se také mohou účastnit čestní hosté, na základě pozvání předsedy klubu.
Členská schůze je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové klubu nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku členské schůze, může se členská schůze platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:
1. Zahájení členské schůze a úvodní slovo předsedy klubu
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
3. Schválení programu členské schůze
4. Informace o zimním stadionu Šumperk, výhled a provozování - Šumperské Sportovní Areály
5. Zpráva Výboru klubu o činnosti a hospodaření klubu, účetní uzávěrky a rozpočtu
6. Zpráva kontrolní komise klubu
7. Schválení účetní uzávěrky, rozpočtu, zprávy kontrolní komise a zprávy Výboru klubu o činnosti
a hospodaření klubu, rozdělení zisku
8. Zhodnocení uplynulé sezóny
9. Plán sezony 2018/2019, obsazení trenéry a vedoucími družstev
10. Přestávka
12. Schválení příspěvků sezony 2018/19
13. Hráčské smlouvy
14. Propagace a prezentace HKMD, logo, PR
14. Předložení a schválení usnesení členské schůze
15. Diskuse
16. Ukončení členské schůze

V Šumperku dne 8.5.2018 Ing. Luboš Cekr , předseda
v.r.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení je ZDE >>>

© 2017 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100