facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

V úterý 19. 9. 2017 proběhla v areálu 1.Základní školy Dr.Edvarda Beneše v Šumperku náborová akce Týden hokeje.V době stále probíhající rekonstrukce zimního stadionu pořádající klub HK Mladí Draci Šumperk ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje zorganizoval akci v školní tělocvičně základní školy, se kterou klub dlouhodobě spolupracuje.
Do programu se aktivně zapojilo 16 dětí v doprovodu rodičů.
Po přivítání, registraci účastníků si děti mohly osahat a vyzkoušet hokejovou výstroj. V tělocvičně byla i pro rodiče připravena ke shlédnutí ukázka minihokeje. Na dalším stanovišti si rodič s dítětem mohli vyzkoušet střelbu míčkem na brankáře.
Dále proběhla před rodiči prezentace projektu, činností a náboru klubu, podpory ze strany ČSLH. Pro děti měli trenéři připraveno pásmo pohybových her v gymnastické tělocvičně.
V hlavní části akce byly děti rozděleny do skupin. Náplní činností na stanovištích byla hra a zábava. Následovalo společné foto účastníků. Až do ukončení akce si děti zahrály hokej s míčkem.
Dle názorů rodičů byla akce slušně zorganizována, děti se těšily dárky, které obdržely. Nejvíce byl ceněný národní dres. Rodiče také obdrželi informace o další možnosti přijít na trénink přípravky klubu. Při odchodu byly rodičům předány materiály ke klubovému náboru pro rok 2017.


Fotogalerii z Týdne hokeje v Šumperku naleznete >>> ZDE

Video z akce naleznete >>> ZDE

Milí rodiče šumperských Draků.
Několika slovy bychom se rádi vyjádřili k nastalé situaci.
Všichni si přejeme, aby zimní stadion v Šumperku byl co nejdříve zprovozněn, nicméně my, hokejový klub Mladých draků, to nemůžeme nijak uspíšit. Je to obtížné jak pro kluky, kteří teď musí někdy brzy vstávat nebo se naopak pozdě vrací z tréninku. Chápeme rodiče, kterým tato komplikace narušila týdenní program. Je nám jasné, že se Vám většině nelíbí dojíždění na ledy do jiných měst, ale nedá se teď bohužel nic dělat, musíme pouze vydržet a kluky motivačně podpořit. Odměnou nám bude zase přívětivější hokejové prostředí.
Co se týče tréninků na ledě, vždy byste měli být informováni trenéry nebo vedoucími družstev patřičných tříd, kdy, v kolik a kam se jede. Pokud nebude probíhat trénink na ledě, je zařazena suchá příprava, tudíž počet tréninků zůstává jako v minulých sezónách.
Budeme věřit, že rekonstrukce stadionu proběhne co nejrychleji a vrátíme se na led v Šumperku dle předpokladů.
Dračí síla Oléé.

Výbor HKMD

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk z.s. (dále jen Klubu)
se sídlem Žerotínova ul. 55b, 787 01 Šumperk

Předseda Klubu  svolává na den  30.května. (úterý) na 17:00 hodin členskou schůzi Klubu, která se bude konat v jídelně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku.
PREZENCE ČLENŮ KLUBU ZAČÍNÁ OD 16:30 HODIN.

Členské schůze se může zúčastnit jen řádný člen klubu, jednání je neveřejné. Řádným členem Klubu s právem 1 hlasu je ten, kdo uhradil členský příspěvek do 29.5.2017 a za hráče do 18 let věku, který má zaplacené členské příspěvky, jen jeden zástupce.
Členské schůze se také mohou účastnit čestní hosté, na základě pozvání předsedy klubu.
Členská schůze je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové klubu nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku členské schůze, může se členská schůze platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:
1.       Zahájení členské schůze a úvodní slovo předsedy klubu
2.       Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
3.       Schválení programu členské schůze
4.       Zpráva Výboru klubu o činnosti a hospodaření klubu, účetní uzávěrky a rozpočtu
5.       Zpráva kontrolní komise klubu
6.       Schválení účetní uzávěrky, rozpočtu, zprávy kontrolní komise a zprávy Výboru klubu o činnosti
          a hospodaření klubu, rozdělení zisku
7.       Zhodnocení uplynulé sezóny
8.       Plán sezony 2017/2018, obsazení trenéry
9.       Přestávka
10.      Rekonstrukce zimního stadionu Šumperk
11.     Schválení příspěvků sezony 2017/18
12.     Hráčské smlouvy
13.     Předložení a schválení usnesení členské schůze
14.     Diskuse
15.     Ukončení členské schůze

V Šumperku dne 29.4.2017                                                      

Ing. Luboš Cekr , předseda v.r.

Přijďte v úterý 19.9.2017 do areálu 1. Základní školy v Šumperku, ulice Dr.Edvarda Beneše na akci Týden hokeje.
V Šumperku probíhá rekonstrukce Zimního stadionu. Pořádající Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk nemůže využít ledovou plochu Zimního stadionu. Akce bude Klubem organizována v areálu 1.Základní školy Dr.Edvarda Beneše, bez možnosti využití ledové plochy zimního stadionu.
V úterý budou mít všechny děti bez rozdílu úrovně pohybových dovednosti jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk spolupráci s Českým svazem ledního hokeje pořádá v areálu 1.ZŠ na ulici Dr.Edvarda Beneše akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitků a možností vyzkoušet si spoustu hokejových dovedností, které se může v budoucnosti ve sportu naučit si navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy!

Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí vhodné oblečení do tělocvičny a tenisky.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program v tělocvičně i ve třídě, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena ještě další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje do Českého svazu ledního hokeje z. s. (ČSLH), získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje od CCM. Více informací o příspěvku na první hokejovou výstroj najdete zde.

Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná podruhé po celé České republice a celkově už potřetí. Dosavadní ročníky umožnily získat první zkušenost s ledním hokejem 6600 dětem. Více informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.

Jak emotivně prožívají Týden hokeje děti a jejich rodiče, se můžete podívat zde: https://youtu.be/44LyjNFOfxM

Plakat TH HKMDSUMPERK

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk z.s. (dále jen Klubu)
Reg. MV ČR pod č.j.VSP/1-5445/91-R
se sídlem Žerotínova ul. 55b, 787 01 Šumperk

Předseda Klubu  svolává na den 30. května 2017 na 17:00 hodin valnou hromadu Klubu, která se bude konat v jídelně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku.

PREZENCE ČLENŮ KLUBU ZAČÍNÁ OD 16:30 HODIN.
Valné hromady se může zúčastnit jen řádný člen klubu, jednání je neveřejné. Řádným členem Klubu  s právem 1 hlasu je ten, kdo uhradil členský příspěvek do 30.5.2017 a za hráče do 18 let věku, který má zaplacené členské příspěvky, jen jeden zástupce. Novým řádným členem se stává ten, kdo uhradil členský příspěvek 500,-Kč  v den konání valné hromady.
Valné hromady se také mohou účastnit čestní hosté, na základě pozvání předsedy klubu.
Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové klubu nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

 

V Šumperku dne 26.4. 2017                                                   Ing. Luboš Cekr, předseda Klubu v.r.

 

 

© 2017 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100