facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Otevřený dopis paní Šimkové

Vážená paní Šimková,

Velmi mě překvapila forma, jakou prezentujete naši dosavadní spolupráci. Zásadně se ohrazuji proti tvrzení o netransparentním financování HKMD. V hospodaření klubu dodržujeme veškeré právní normy, které financování spolků upravují. Výkazy hospodaření jsou pravidelně schvalovány členskou schůzí (loňské členské schůze jste se sama účastnila) a následně zveřejňovány v rejstříku spolků. Poskytnuté dotace klubu jsou dále auditovány jak městem, tak i krajem.

Členské příspěvky a příspěvky sponzorů Vašeho oddílu jsou spotřebovávány výhradě Vaším oddílem a my nemůžeme z našeho, členskou schůzí a městem schváleného rozpočtu, používat prostředky na jiné účely. Dodržujeme rozpočtová pravidla.

Paní Šimková, chtěl bych Vám poradit, že nejvýhodnější formou je zůstat součástí HKMD, respektovat stanovená pravidla využívání poskytnutého času na lední ploše a vycházet tak s ostatními oddíly, které se o svůj prostor musí podělit s oddílem krasobruslení, a získat další prostředky na činnost oddílu formou dotací. S přípravou rozpočtu i žádosti o dotace Vám rádi pomůžeme, pokud ovšem přestanete s šířením lživých informací o naší spolupráci a netransparentnosti ve financování apod. Petice může pomoct oddíl krasobruslení zviditelnit, nikoliv ale na základě lží a překroucených informací. Tím rozvoji krasobruslení v Šumperku rozhodně nepomůžete.

Závěrem bych Vás chtěl požádat o omluvu. Tvrzení, která jste uvedla v petici na serveru e-petice.cz, nejsou pravdivá.

S pozdravem

Luboš Cekr

předseda klubu
Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk

Dopis je ke stažení ZDE >>>

© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq