facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

 

Hráč hradí vždy příspěvky za tu kategorii ve které nastupuje k soutěžním utkáním.

O zařazení do příslušné kategorie rozhoduje trenér.

Příspěvky je možné zaplatit:

  • na účet HK MD Šumperk č. 17135841/0100 KB Šumperk - ve zprávě pro příjemce uveďte ročník narození dítěte a jeho příjmení.
  • v hotovosti v kanceláři HK MD Šumperk pouze po předchozí domluvě na tel. čísle 604 639 853

 Jiný způsob placení je nepřípustný !

 Pokud nebude příspěvek uhrazen do určeného termínů, nenastoupí hráč v následujících zápasech, až do rozhodnutí výboru.

Slevu z oddílových příspěvků může uplatnit:

  • druhé dítě, které je členem a to ve výši 50% ze stanovené částky pro jeho věkovou kategorii
  • sociální případ na návrh vedoucího družstva. Výši slevy popř. odpuštění příspěvků schválí výbor HK MD Šumperk

Třída      Členský příspěvek        Oddílový příspěvek
Přípravka (předškoláci, 2011, 2010, 2009)   500,- Kč +   1500,- Kč
1. třída (2010)   500,- Kč +   3000,- Kč
2. třída (2009)   500,- Kč +   4000,- Kč
3. třída (2008)   500,- Kč +   5500,- Kč
4. třída (2007)   500,- Kč +   5500,- Kč
mladší žáci (2006, 2005)   500,- Kč +   9900,- Kč
starší žáci (2004, 2003)   500,- Kč +   9900,- Kč
mladší dorost (2002, 2001)   500,- Kč +   9900,- Kč

 

Příspěvky budou uhrazeny jednou celkovou částkou splatnou nejpozději k 15.10.2016.

Hráč hradí vždy příspěvky za tu kategorii ve které nastupuje k soutěžním utkáním.

O zařazení do příslušné kategorie rozhoduje trenér.

Příspěvky je možné zaplatit:

  • na účet HK MD Šumperk č. 17135841/0100 KB Šumperk - ve zprávě pro příjemce uveďte ročník narození dítěte a jeho příjmení.
  • v hotovosti v kanceláři HK MD Šumperk pouze po předchozí domluvě na tel. čísle 604 639 853

 Jiný způsob placení je nepřípustný !

 Pokud nebude příspěvek uhrazen do určeného termínů, nenastoupí hráč v následujících zápasech, až do rozhodnutí výboru. 

 

© 2017 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100