facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

                                            Klubové a oddílové příspěvky pro sezónu 2021/2022.


• Řádná úhrada klubového a oddílového příspěvku je jednou se základních povinností člena klubu.


• Výše klubového příspěvku zůstává ve stejné výši a to 500 Kč pro všechny členy a kategorie se splatností do 30.9.2021.


• Výše oddílového příspěvku je pro tuto sezónu snížena o kompenzaci za neúplnou sezonu 2020/21 a je rozdělena do třech kategorií viz předpisová tabulka a vysvětlivky níže. Oddílové příspěvky bude opět možno jak obvykle platit ve dvou splátkách a to 50% do 30.9.2021 a 50% do 31.12.2021.


Zelená kategorie: Pro ty členy, kteří v řádných termínech a v předepsané výši uhradili klubové i oddílové příspěvky v sezoně 2020/21 (mají nárok na slevu 50% z oddílového příspěvku) a v řádném termínu uhradí předepsané klubové a oddílové příspěvky za sezónu 2021/22 platí předpis zelené kategorie (zelené hodnoty).

Oranžová kategorie: Pro ty  členy , kteří uhradí veškeré dlužné předepsané klubové a oddílové příspěvky za sezonu 2020/21 v náhradním termínu do 30.4.2021 včetně (mají nárok na slevu 30% a bude jim uznám bonus za včasnou platbu pro sezonu 2020/21 viz předpis pro tuto sezonu) a v řádném termínu uhradí předepsané klubové a oddílové příspěvky za sezónu 2021/22 platí předpis oranžové kategorie (oranžové hodnoty). 

Červená kategorie: Pro ty členy , kteří uhradí dlužné předepsané klubové a oddílové příspěvky  za sezónu 2020/21 po 30.4.2021 a v řádném termínu uhradí předepsané klubové a oddílové příspěvky za sezónu 2021/22 platí předpis červené kategorie ( červené hodnoty).

• Výše a systém bonusů je zachován stejný jako v předešlých sezónách. To je 250Kč za každou včasně uhrazenou splátku ( máme 2 splátky)  pro ročníky ( 2016,15,14,13,12,04,03,02) a 500Kč pro ročníky (2011,10,09,08,07,06,05). Uznané bonusy jsou již v předpisové tabulce zohledněny to znamená, že v případě platby po termínu se bonus neuznává a o výši neuznaného bonusu se předepsaná platba navyšuje. 

Příspěvky je možné zaplatit:

na účet HK MD Šumperk č. 17135841/0100 KB 

- ve zprávě pro příjemce uveďte ročník narození dítěte a jeho příjmení.

- v hotovosti v kanceláři HK MD Šumperk pouze po předchozí domluvě na tel. čísle 604 639 853

                                                        Jiný způsob placení je nepřípustný !

ODDÍL KRASOBRUSLENÍ

Kraso 21 22

© 2020 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100