facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnutá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
(dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“)
Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.
IČ 004 94 917
vedený u Krajského soudu v Ostravě pod zn. L 594
se sídlem Šumperk, Žerotínova 55B
(dále jen „Správce“)
Správce sděluje, že v souvislosti s členstvím ve spolku zpracovává (v souladu s aktuálně platnými právními předpisy) následující osobní údaje:

• jméno a příjmení,
• datum narození,
• adresu místa pobytu,
• rodné číslo,
• e-mailový a telefonní kontakt (u dětí zákonných zástupců),
• u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny, a s tím souvisejícími činnostmi (například žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.
Na základě oprávněného zájmu Správce jsou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny, a s tím souvisejícími činnostmi, zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Správce předává osobní údaje následujícím subjektům:
• příslušnému sportovnímu svazu,
• příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
• Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS (a s tím souvisejícími činnostmi), identifikace na soutěžích, žádosti o dotace či z důvodů plnění právních povinností.
Osobní údaje zpracovávané nad rámec výše popsaného jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, přičemž účely a rozsah těchto osobních údajů jsou specifikovány přímo v souhlasu.
Osobní údaje jsou zpracovávány vždy v souladu s platnými právními předpisy, přičemž správce přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů a minimalizaci rizika jejich ohrožení.
Jakékoliv dotazy k právům, jakož i jejich uplatnění lze realizovat u vedení spolku.

th 2018 maly

Hokejový klub Mladí draci Šumperk se letos podruhé připojil k celostátní akci organizované ČSLH Týden hokeje.V úterý 18.9.2018 odpoledne se na Zimním stadionu v Šumperku sešlo přes 50 účastníků.
Na propagaci a organizaci spolupracoval pořádající klub s ČSLH a Městem Šumperk.Do programu se přihláškou zapojilo 25 dětí v doprovodu rodičů.
Po přivítání , do ukončení registrace, si děti s doprovodem mohli prohlédnout stadion, vyzkoušet a osahat si hokejovou výstroj při prohlídce hokejové šatny.
Následovala prezentace pro rodiče,při které byl uveden celý projekt,vize klubu a jeho chod a směřování.Byla promítnuta videa k představení ledního hokeje i klubová náborová.
Pro děti zároveň kluboví trenéři měli připraveno pásmo pohybových her a ukázek dovedností .
Děti se s pomocí asistentů a rodičů v šatnách oblékly a připravily k hlavní části.
Na ledě byly děti rozděleny do skupin.Na stanovištích byla náplní hra,zábava i ukázky pohybových dovedností. V oddělené části kluziště předvedli mladí hráči klubu minihokej a některé hry na ledě.
Po společném fotografování mohly děti pod dohledem trenérů volně bruslit,vyzkoušet si zahrát hokej.
Závěrem,po poděkování účastníkům,rodiče obrželi informace a materiály o možnostech přijít na trénink přípravky klubu a klubovém náboru.
Podle ohlasů byl z dárků ,které děti při registraci obdržely, nejvíce ceněný dres v národních barvách.
Fotogalerii z Týdne hokeje v Šumperku naleznete ZDE >>>>

Strana 1 z 5

© 2017 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100