facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk z.s. (dále jen Klubu)
Reg. MV ČR pod č.j.VSP/1-5445/91-R
se sídlem Žerotínova ul. 55b, 787 01 Šumperk

Předseda Klubu  svolává na den 30. května 2017 na 17:00 hodin valnou hromadu Klubu, která se bude konat v jídelně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku.

PREZENCE ČLENŮ KLUBU ZAČÍNÁ OD 16:30 HODIN.
Valné hromady se může zúčastnit jen řádný člen klubu, jednání je neveřejné. Řádným členem Klubu  s právem 1 hlasu je ten, kdo uhradil členský příspěvek do 30.5.2017 a za hráče do 18 let věku, který má zaplacené členské příspěvky, jen jeden zástupce. Novým řádným členem se stává ten, kdo uhradil členský příspěvek 500,-Kč  v den konání valné hromady.
Valné hromady se také mohou účastnit čestní hosté, na základě pozvání předsedy klubu.
Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové klubu nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

 

V Šumperku dne 26.4. 2017                                                   Ing. Luboš Cekr, předseda Klubu v.r.

 

 

© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq