facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Pozvánka na členskou schůzi

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk z.s. (dále jen Klubu)
se sídlem Žerotínova ul. 55b, 787 01 Šumperk

Předseda Klubu  svolává na den  30.května. (úterý) na 17:00 hodin členskou schůzi Klubu, která se bude konat v jídelně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku.
PREZENCE ČLENŮ KLUBU ZAČÍNÁ OD 16:30 HODIN.

Členské schůze se může zúčastnit jen řádný člen klubu, jednání je neveřejné. Řádným členem Klubu s právem 1 hlasu je ten, kdo uhradil členský příspěvek do 29.5.2017 a za hráče do 18 let věku, který má zaplacené členské příspěvky, jen jeden zástupce.
Členské schůze se také mohou účastnit čestní hosté, na základě pozvání předsedy klubu.
Členská schůze je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové klubu nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku členské schůze, může se členská schůze platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:
1.       Zahájení členské schůze a úvodní slovo předsedy klubu
2.       Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
3.       Schválení programu členské schůze
4.       Zpráva Výboru klubu o činnosti a hospodaření klubu, účetní uzávěrky a rozpočtu
5.       Zpráva kontrolní komise klubu
6.       Schválení účetní uzávěrky, rozpočtu, zprávy kontrolní komise a zprávy Výboru klubu o činnosti
          a hospodaření klubu, rozdělení zisku
7.       Zhodnocení uplynulé sezóny
8.       Plán sezony 2017/2018, obsazení trenéry
9.       Přestávka
10.      Rekonstrukce zimního stadionu Šumperk
11.     Schválení příspěvků sezony 2017/18
12.     Hráčské smlouvy
13.     Předložení a schválení usnesení členské schůze
14.     Diskuse
15.     Ukončení členské schůze

V Šumperku dne 29.4.2017                                                      

Ing. Luboš Cekr , předseda v.r.

© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq