facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk z.s. (dále jen Klubu)
se sídlem Žerotínova ul. 55b, 787 01 Šumperk

Předseda Klubu svolává na den 23.května. (čtvrtek) na 17:00 hodin členskou schůzi Klubu, která se bude konat v jídelně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku.
PREZENCE ČLENŮ KLUBU ZAČÍNÁ OD 16:30 HODIN.

Členské schůze se může zúčastnit jen řádný člen klubu, jednání je neveřejné. Řádným členem Klubu s právem 1 hlasu je ten, kdo uhradil členský příspěvek do 23.5.2019 a za hráče do 18 let věku, který má zaplacené členské příspěvky, jen jeden zástupce.
Členské schůze se také mohou účastnit čestní hosté, na základě pozvání předsedy klubu.
Členská schůze je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové klubu nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku členské schůze, může se členská schůze platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:
1. Zahájení členské schůze a úvodní slovo předsedy klubu
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
3. Schválení programu členské schůze
4. Informace o zimním stadionu Šumperk, výhled a provozování - Šumperské Sportovní Areály
5. Zpráva Výboru klubu o činnosti a hospodaření klubu, účetní uzávěrky a rozpočtu
6. Zpráva kontrolní komise klubu
7. Schválení účetní uzávěrky, rozpočtu, zprávy kontrolní komise a zprávy Výboru klubu o činnosti
a hospodaření klubu, rozdělení zisku
8. Zhodnocení uplynulé sezóny
9. Předložení kandidatury na členy výboru a kontrolní komise
10. Volba členů výboru a kontrolní komise
11. Přestávka
12. Plán sezony 2019/2020, obsazení trenéry a vedoucími družstev
13. Schválení příspěvků sezony 2019/2020
14. Propagace a prezentace HKMD, PR,
15. Předložení a schválení usnesení členské schůze
16. Diskuse
17. Ukončení členské schůze


V Šumperku dne 1.5.2019                              Ing. Luboš Cekr , předseda v.r.

Pozvánka ke stažení ZDE >>>>

Hokejový klub Mladí draci Šumperk se opět připojil k celostátní akci organizované Českým hokejem Týden hokeje. V pátek 25. ledna 2019 se v 17,00 hod. na zimním stadionu v Šumperku sešlo přes 40 dětí a jejich rodiče.

Na propagaci a organizaci spolupracoval HK MD Šumperk s Českým hokejem a Městem Šumperk. Do programu se nakonec ze všech příchozích přihlásilo 25 dětí v doprovodu rodičů, mnohdy i celých rodin.

Po přivítání si děti se svým doprovodem prohlédly zrekonstruovaný zimní stadion, jejich zákoutí i šatny hokejistů. Vyzkoušely si a osahaly hokejovou výstroj, pro některé to bylo velmi zábavné.

Pro rodiče následovala v přilehlých prostorách prezentace, která jim přiblížila celý projekt, ale také vize klubu, jeho chod a směřování. Rodičům i dětem byly také promítnuty videa k představení ledního hokeje, klubová i náborová. Poté se děti s pomocí asistentů a rodičů v šatně převlékly a připravily na hlavní část akce.

Po příchodu na led byly děti rozděleny do několika skupin. Na stanovištích, na kterých se střídaly, byla náplní především hra, zábava i ukázky pohybových dovedností. S pohybem na ledě velmi aktivně pomáhali v rolích asistentů již ostřílení hokejoví starší žáci a dorostenci. V oddělené části kluziště předvedli Ti nejmenší hráči klubu minihokej a některé hry na ledě.

Po společném fotografování si děti samy vyzkoušely, jak jim to jde na bruslích, někteří rovnou zkoušely hrát hokej.

Na závěr, po poděkování účastníkům, obdrželi rodiče materiály a informace o tom, kdy lze přijít na trénink přípravky klubu a o klubovém náboru.

Děti byly nadšené z dárků, nejvíce ale určitě z dresu v národních barvách. Bezprostřední ohlasy byly tedy jen pozitivní.

88

Kompletní fotogalerii z Týdne hokeje v Šumperku najdete ZDE >>>>>

© 2017 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100