facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Hokejový klub Mladí draci Šumperk se opět připojil k celostátní akci organizované Českým hokejem Týden hokeje. V pátek 25. ledna 2019 se v 17,00 hod. na zimním stadionu v Šumperku sešlo přes 40 dětí a jejich rodiče.

Na propagaci a organizaci spolupracoval HK MD Šumperk s Českým hokejem a Městem Šumperk. Do programu se nakonec ze všech příchozích přihlásilo 25 dětí v doprovodu rodičů, mnohdy i celých rodin.

Po přivítání si děti se svým doprovodem prohlédly zrekonstruovaný zimní stadion, jejich zákoutí i šatny hokejistů. Vyzkoušely si a osahaly hokejovou výstroj, pro některé to bylo velmi zábavné.

Pro rodiče následovala v přilehlých prostorách prezentace, která jim přiblížila celý projekt, ale také vize klubu, jeho chod a směřování. Rodičům i dětem byly také promítnuty videa k představení ledního hokeje, klubová i náborová. Poté se děti s pomocí asistentů a rodičů v šatně převlékly a připravily na hlavní část akce.

Po příchodu na led byly děti rozděleny do několika skupin. Na stanovištích, na kterých se střídaly, byla náplní především hra, zábava i ukázky pohybových dovedností. S pohybem na ledě velmi aktivně pomáhali v rolích asistentů již ostřílení hokejoví starší žáci a dorostenci. V oddělené části kluziště předvedli Ti nejmenší hráči klubu minihokej a některé hry na ledě.

Po společném fotografování si děti samy vyzkoušely, jak jim to jde na bruslích, někteří rovnou zkoušely hrát hokej.

Na závěr, po poděkování účastníkům, obdrželi rodiče materiály a informace o tom, kdy lze přijít na trénink přípravky klubu a o klubovém náboru.

Děti byly nadšené z dárků, nejvíce ale určitě z dresu v národních barvách. Bezprostřední ohlasy byly tedy jen pozitivní.

88

Kompletní fotogalerii z Týdne hokeje v Šumperku najdete ZDE >>>>>

103 TH kluby 750x100

Přijďte v pátek 25.1.2019 v 17.00 hod. na Zimní stadion v Šumperku na akci Týden hokeje
V pátek 25.1.2019 budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na Zimním stadionu v Šumperku akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy!
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na pana Petra Klepsu (732 551 707) s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena ještě další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně zaregistruje do Českého svazu ledního hokeje z. s. (Český hokej), získá poukaz v hodnotě 1500 Kč na nákup hokejové výstroje od CCM. Více informací o příspěvku na první hokejovou výstroj najdete zde.

Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná popáté po celé České republice a celkově už pošesté. Díky dosavadním ročníkům získalo první zkušenost s ledním hokejem téměř 20 000 dětí. Více informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.

Plakát na akci Týden hokeje si můžete stáhnout zde >>>

TH 01 2019

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytnutá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
(dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“)
Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.
IČ 004 94 917
vedený u Krajského soudu v Ostravě pod zn. L 594
se sídlem Šumperk, Žerotínova 55B
(dále jen „Správce“)
Správce sděluje, že v souvislosti s členstvím ve spolku zpracovává (v souladu s aktuálně platnými právními předpisy) následující osobní údaje:

• jméno a příjmení,
• datum narození,
• adresu místa pobytu,
• rodné číslo,
• e-mailový a telefonní kontakt (u dětí zákonných zástupců),
• u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny, a s tím souvisejícími činnostmi (například žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.
Na základě oprávněného zájmu Správce jsou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny, a s tím souvisejícími činnostmi, zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Správce předává osobní údaje následujícím subjektům:
• příslušnému sportovnímu svazu,
• příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
• Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS (a s tím souvisejícími činnostmi), identifikace na soutěžích, žádosti o dotace či z důvodů plnění právních povinností.
Osobní údaje zpracovávané nad rámec výše popsaného jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, přičemž účely a rozsah těchto osobních údajů jsou specifikovány přímo v souhlasu.
Osobní údaje jsou zpracovávány vždy v souladu s platnými právními předpisy, přičemž správce přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů a minimalizaci rizika jejich ohrožení.
Jakékoliv dotazy k právům, jakož i jejich uplatnění lze realizovat u vedení spolku.

© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq