facebook logo   Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk z.s.

Hokejového Klubu Mladí Draci Šumperk z.s. (dále jen Klubu)
se sídlem Žerotínova ul. 55b, 787 01 Šumperk

Předseda Klubu svolává na den 31.května. (čtvrtek) na 17:00 hodin členskou schůzi Klubu, která se bude konat v jídelně Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Šumperku.
PREZENCE ČLENŮ KLUBU ZAČÍNÁ OD 16:30 HODIN.

Členské schůze se může zúčastnit jen řádný člen klubu, jednání je neveřejné. Řádným členem Klubu s právem 1 hlasu je ten, kdo uhradil členský příspěvek do 31.5.2017 a za hráče do 18 let věku, který má zaplacené členské příspěvky, jen jeden zástupce.
Členské schůze se také mohou účastnit čestní hosté, na základě pozvání předsedy klubu.
Členská schůze je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové klubu nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku členské schůze, může se členská schůze platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:
1. Zahájení členské schůze a úvodní slovo předsedy klubu
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
3. Schválení programu členské schůze
4. Informace o zimním stadionu Šumperk, výhled a provozování - Šumperské Sportovní Areály
5. Zpráva Výboru klubu o činnosti a hospodaření klubu, účetní uzávěrky a rozpočtu
6. Zpráva kontrolní komise klubu
7. Schválení účetní uzávěrky, rozpočtu, zprávy kontrolní komise a zprávy Výboru klubu o činnosti
a hospodaření klubu, rozdělení zisku
8. Zhodnocení uplynulé sezóny
9. Plán sezony 2018/2019, obsazení trenéry a vedoucími družstev
10. Přestávka
12. Schválení příspěvků sezony 2018/19
13. Hráčské smlouvy
14. Propagace a prezentace HKMD, logo, PR
14. Předložení a schválení usnesení členské schůze
15. Diskuse
16. Ukončení členské schůze

V Šumperku dne 8.5.2018 Ing. Luboš Cekr , předseda
v.r.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení je ZDE >>>

Přijďte podpořit naše borce v neděli 18.3.2018 ve 12:30 na zimní stadion v Šumperku, kde se odehraje utkání Playoff ELIOD ELMD mezi HK MD Šumperk a HK Mountfield Hradec Králové.

29136815 164401307548683 138210509986988032 n

750x100 18

V úterý 23.1.2018 proběhla na Zimním stadionu v Šumperku náborová akce Týden hokeje. Hokejový klub Mladí draci Šumperk zastřešoval organizaci ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje a Městem Šumperk. Do programu se aktivně zapojilo 51 dětí v doprovodu rodičů. Po přivítání, registraci účastníků si děti s doprovodem mohly osahat a vyzkoušet hokejovou výstroj, pobavit se při prohlídce zimního stadionu, navštívit hokejovou šatnu. Následovala prezentace projektu, činností a náboru klubu pro rodiče. Pro děti zároveň kluboví trenéři měli připraveno pásmo pohybových her a ukázek dovedností v prostorách zimního stadionu mimo led. Za pomoci rodičů a asistentů se děti v šatnách oblékly a připravily k hlavní části akce. V té byly rozděleny do skupin. Náplní činností na stanovištích byla hra, ukázky různých dovedností a zábava. V oddělené části kluziště předvedli osmiletí hráči klubu účastníkům krátkou ukázku minihokeje a her na ledě. Po společném fotografování do ukončení mohly děti volně bruslit, zkusit si zahrát hokej. Dle názorů rodičů byla akce slušně zorganizována, děti těšily dárky, které obdržely. Nejvíce byl ceněný národní dres. Rodiče také obdrželi informace o další možnosti přijít na trénink a zapojit se do činností přípravky klubu. Při odchodu byly rodičům předány materiály ke klubovému náboru pro rok 2018.

Fotogalerii z Týdne hokeje v Šumperku naleznete ZDE >>>

Na video z akce se můžete podívat ZDE >>>

© 2022 Hokejový Klub Mladí Draci z.s. Všechna práva vyhrazena. IČO: 00494917, č.ú. 17135841/0100, ID datové schránky: 5enuimq